Rezervace

Prostřednictvím níže zobrazeného formuláře nám můžete zaslat poptávku na ubytování. Hvězdičkou (*) označená pole formuláře je nutné vyplnit k jeho úspěšnému odeslání.

jméno:*
adresa:
město:
stát:
telefon*:
e-mail*:
datum příjezdu*: den:   měsíc:   rok:
datum odjezdu*: den:   měsíc:   rok:
počet osob*:  
pokoje*:
doplnění:

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých výše uvedených osobních údajů společností Penzion Krásný domov s.r.o., se sídlem Anglická 71/1, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 06298010, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 34942 (dále jen „Penzion Krásný domov“) jakožto správci a dalším třetím osobám určeným Penzion Krásný domov, případně zpracovatelům pro účel stanovený dále. Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzuji, že v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jsem informován o právu přístupu ke svým osobním údajům a o dalších právech stanovených především v § 21 Zákona včetně práva písemně požádat o poskytnutí informací o svých osobních údajích zpracovávaných Penzionem Krásný domov a o poskytnutí vysvětlení, buduli se domnívat, že mé osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se Zákonem; jsem si vědom/a práva na odstranění takto vzniklého stavu, blokování nesprávných osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci apod. Veškerá práva lze uplatnit písemně na adrese Penzion Krásný domov. Tento souhlas uděluji na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně, tento souhlas potvrzuji svým podpisem.

Souhlasím se shromažďováním dat

Penzion Krásný Domov

Úvod  |  Ubytování  |  Gastronomie  |  Volný čas  |  Ceník ubytování  |  Fotogalerie  |  Rezervace  |  Obch. podmínky  |  Kontakt